Giải bài 7 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 7 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

Đề bài 7 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn câu đúng.

Tia tử ngoại:

A. không có tác dụng nhiệt.

B. cũng có tác dụng nhiệt.

C. không làm đen phim ảnh.

D. làm đen phim ảnh, nhưng không làm đen mạnh bằng ánh sáng nhìn thấy.

Lời giải câu 7 Trang 142 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là B.

(BAIVIET.COM)