Giải bài 7 Trang 133 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 7 Trang 133 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 25: Giao thoa ánh sáng.

Đề bài 7 Trang 133 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 7 Trang 133 SGK Vat ly lop 12 – De bai

Lời giải câu 7 Trang 133 SGK Vật lý lớp 12:

Bức xạ màu vàng của natri có bước sóng λ từ 0,57μm đến 0,6 μm. ⇒ Chọn đáp án C.

(BAIVIET.COM)