Giải bài 7 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 7 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương I: Đoạn thẳng.

Đề bài 7 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho đoạn thẳng AB dài 7cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB.

Lời giải câu 7 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 7 Trang 127 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)