Giải bài 7 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 7 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 19: Từ trường.

Đề bài 7 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11:

Đặt một kim nam châm nhỏ trên một mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng, kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng nào?

Lời giải câu 7 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 7 Trang 124 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)