Giải bài 7 Trang 12 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải bài 7 Trang 12 SGK Toán 9 – Tập 2, phần bài tập Luyện tập – Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Đề bài 7 Trang 12 SGK Toán 9 – Tập 2:

Cho hai phương trình 2x + y = 4 và 3x + 2y = 5.

a) Tìm nghiệm tổng quát của mỗi phương trình trên.

b) Vẽ các đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình trong cùng một hệ trục tọa độ, rồi xác định nghiệm chung của chúng.

Lời giải câu 7 Trang 12 SGK Toán 9 – Tập 2:

Giai bai 7 Trang 12 SGK Toan lop 9 - Tap 2 – Loi giai

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận