Giải bài 7 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 7 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Đề bài 7 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12:

Biến điệu sóng điện từ là

A. biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ.

B. trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.

C. làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên.

D. tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.

Lời giải câu 7 Trang 119 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là B.

(BAIVIET.COM)