Giải bài 7 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 7 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị.

Đề bài 7 Trang 117 SGK Sinh học 9:

Vì sao gây đột biến nhân tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giống.

Lời giải câu 7 Trang 117 SGK Sinh học lớp 9:

Gây đột biến nhân tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giống để tăng nguồn biến dị là nguyên liệu cho quá trình chọn lọc.

(BAIVIET.COM)