Giải bài 7 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 7 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 2: Chất.

Đề bài 7 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8:

a) Hãy kể tên hai tính chất giống nhau và hai tính chất khác nhau giữa nước khoáng và nước cất.

b) Biết rằng một số chất tan trong nước tự nhiên có lợi cho cơ thể. Theo em, nước khoáng hay nước cất, uống nước nào tốt hơn?

Lời giải câu 7 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8:

a) So sánh tính chất giữa nước khoáng và nước cất

Giống nhau: đều là chất lỏng, trong suốt, không màu

Khác nhau:

– Nước cất là chất tinh khiết

– Nước khoáng là hỗn hợp có lẫn nhiều chất tan.

b) Nước khoáng uống tốt hơn vì trong nước khoáng có nhiều chất tan có lợi cho cơ thể.

Nước cất được dùng trong pha chế thuốc hoặc trong phòng thí nghiệm.

(BAIVIET.COM)