Giải bài 7 Trang 107 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 7 Trang 107 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 20: Mạch dao động.

Đề bài 7 Trang 107 SGK Vật lý lớp 12:

Nếu tăng số vòng dây của cuộn cảm thì chu kì của dao động điện từ sẽ thay đổi như thế nào?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Không đổi.

D. Không đủ cơ sở để trả lời.

Lời giải câu 7 Trang 107 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 7 Trang 107 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)