Giải bài 7 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 7 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn.

Đề bài 7 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 7 Trang 106 SGK Vat ly lop 11 - De bai

Lời giải câu 7 Trang 106 SGK Vật lý lớp 11:

Đáp án D

(BAIVIET.COM)