Giải bài 7 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 7 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8, phần câu hỏi Ôn tập Bài 29: Câu hỏi và bài tập Tổng kết Chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 7 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Nhiệt lượng là gì ? Tại sao đơn vị của nhiệt lượng lại là jun ?

Lời giải câu 7 Trang 101 SGK Vật lý lớp 8:

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Vì số đo nhiệt lượng là nhiệt năng (có đơn vị là Jun) nên nhiệt lượng cũng có đơn vị là Jun.

BAIVIET.COM