Giải bài 7 Trang 101 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 7 Trang 101 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 29: Bài luyện tập 5.

Đề bài 7 Trang 101 SGK Hóa học lớp 8:

giai bai 7 trang 101 sgk hoa hoc lop 8 - de bai

Lời giải câu 7 Trang 101 SGK Hóa học lớp 8:

Các phản ứng xảy ra sự oxi hóa: A, B (sự tác dụng của oxi với 1 chất là sự oxi hóa)

(BAIVIET.COM)