Giải bài 68 Trang 102 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 68 Trang 102 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 10 – Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

Đề bài 68 Trang 102 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d và có khoảng cách đến d bằng 2cm. Lấy điểm B bất kì thuộc đường thẳng d. Gọi C là điểm đối xứng với điểm A qua điểm B. Khi điểm B di chuyển trên đường thẳng d thì điểm C di chuyển trên đường nào?

Lời giải câu 68 Trang 102 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 68 Trang 102 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)