Giải bài 67 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 67 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 9: Quy tắc chuyển vế.

Đề bài 67 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính :

a) (-37) + (-112) ;      b) (-42) + 52 ;      c) 13 – 31 ;

d) 14 – 24 – 12 ;      e) (-25) + 30 – 15.

Lời giải câu 67 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 67 Trang 87 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)