Giải bài 67 Trang 102 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 67 Trang 102 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 10 – Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

Đề bài 67 Trang 102 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tia Ax lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE (h.97). Kẻ đoạn thẳng EB. Qua C, D kẻ các đường thẳng song song với EB. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

Giai bai 67 Trang 102 SGK Toan 8 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 67 Trang 102 SGK Toán 8 – Tập 1:

Ta có: EB // DD’ // CC’ và AC = CD = DE.

Nên theo định lí về các đường thẳng song song cách đều ta suy ra AC’ = C’D’ = D’B

Vậy đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

(BAIVIET.COM)