Giải bài 66 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 66 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 9: Quy tắc chuyển vế.

Đề bài 66 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tìm số nguyên x, biết : 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4).

Lời giải câu 66 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 66 Trang 87 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)