Giải bài 64 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 64 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 9: Quy tắc chuyển vế.

Đề bài 64 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho a ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết :

a) a + x = 5 ;      b) a − x = 2.

Lời giải câu 64 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 64 Trang 87 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)