Giải bài 64 Trang 64 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải bài 64 Trang 64 SGK Toán 9 – Tập 2, phần bài tập Ôn tập chương 4:  Hàm số y = ax² (a ≠ 0) – Phương trình bậc hai một ẩn.

Đề bài 64 Trang 64 SGK Toán 9 – Tập 2:

Bài toán yêu cầu tìm tích của một số dương với một số lớn hơn nó 2 đơn vị, nhưng bạn Quân nhầm đầu bài lại tính tích của một số dương với một số bé hơn nó 2 đơn vị. Kết quả của bạn Quân là 120. Hỏi nếu làm đúng đầu bài đã cho thì kết quả phải là bao nhiêu ?

Lời giải câu 64 Trang 64 SGK Toán 9 – Tập 2:

Giai bai 64 Trang 64 SGK Toan lop 9 - Tap 2 – Loi giai

(BAIVIET.COM)