Giải bài 64 Trang 126 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 64 Trang 126 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng.

Đề bài 64 Trang 126 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB. Lấy D và E là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD = BE = 2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

Lời giải câu 64 Trang 126 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 64 Trang 126 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)