Giải bài 63 Trang 62 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 63 Trang 62 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Phân thức đại số.

Đề bài 63 Trang 62 SGK Toán 8 – Tập 1:

Viết mỗi phân thức sau dưới dạng tổng của một đa thức và một phân thức với tử thức là một hằng số, rồi tìm các giá trị nguyên của x để giá trị của phân thức cũng là số nguyên:

Giai bai 63 Trang 62 SGK Toan 8 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 63 Trang 62 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 63 Trang 62 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)