Giải bài 62 Trang 64 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải bài 62 Trang 64 SGK Toán 9 – Tập 2, phần bài tập Ôn tập chương 4:  Hàm số y = ax² (a ≠ 0) – Phương trình bậc hai một ẩn.

Đề bài 62 Trang 64 SGK Toán 9 – Tập 2:

Cho phương trình 7x² + 2(m – 1)x – m² = 0.

a) Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm ?

b) Trong trường hợp phương trình có nghiệm, dùng hệ thức Vi-ét, hãy tính tổng các bình phương hai nghiệm của phương trình theo m.

Lời giải câu 62 Trang 64 SGK Toán 9 – Tập 2:

Giai bai 62 Trang 64 SGK Toan lop 9 - Tap 2 – Loi giai

(BAIVIET.COM)