Giải bài 61 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 61 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 9: Quy tắc chuyển vế.

Đề bài 61 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tìm số nguyên x, biết :

a) 7 – x = 8 – (-7) ;      b) x – 8 = (-3) – 8.

Lời giải câu 61 Trang 87 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 61Trang 87 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)