Giải bài 61 Trang 64 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải bài 61 Trang 64 SGK Toán 9 – Tập 2, phần bài tập Ôn tập chương 4:  Hàm số y = ax² (a ≠ 0) – Phương trình bậc hai một ẩn.

Đề bài 61 Trang 64 SGK Toán 9 – Tập 2:

Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau :

a) u + v = 12, uv = 28 và u > v ;

b) u + v = 3, uv = 6.

Lời giải câu 61 Trang 64 SGK Toán 9 – Tập 2:

Giai bai 61 Trang 64 SGK Toan lop 9 - Tap 2 – Loi giai

(BAIVIET.COM)