Giải bài 60 Trang 99 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 60 Trang 99 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 9 – Hình chữ nhật.

Đề bài 60 Trang 99 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có cạch góc vuông bằng 7cm và 24 cm.

Lời giải câu 60 Trang 99 SGK Toán 8 – Tập 1:

Gọi a là độ dài cạnh huyền của tam giác vuông. Theo định lý Pi-ta-go ta có:

a² = 7² + 24² = 625

=> a = 25cm

Trung tuyến ứng với cạnh huyền có độ dài bằng nửa độ dài cạnh huyền. Nên trung tuyến ứng với cạnh huyền có đọ dài là 12,5 cm.

(BAIVIET.COM)