Giải bài 6 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 6 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 16: Dòng điện trong chân không.

Đề bài 6 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11:

Súng electron tạo ta tia catot theo nguyên tắc nào?

Lời giải câu 6 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 6 Trang 99 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)