Giải bài 6 Trang 99 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 6 Trang 99 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 28: Không khí – sự cháy.

Đề bài 6 Trang 99 SGK Hóa học lớp 8:

Muốn dập tắt ngọn lửa trên người hoặc ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vì sao?

Lời giải câu 6 Trang 99 SGK Hóa học lớp 8:

Nguyên nhân là vì xăng dầu nhẹ hơn nước, nên khi xăng dầu cháy nếu ta dập bằng nước thì nó sẽ lan tỏa nổi trên mặt nước khiến đám cháy còn lan rộng lớn và khó dập tắt hơn. Do đó khi ngọn lửa do xăng dầu cháy người ta hay thường dùng vải dày trùm hoặc phủ cát lên ngọn lửa để cách li ngọn lửa với oxi.

(BAIVIET.COM)