Giải bài 6 Trang 95 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 6 Trang 95 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 20: Sự ăn mòn kim loại.

Đề bài 6 Trang 95 SGK Hóa học lớp 12:

Một dây phơi quần áo gồm một đoạn dây đồng nối với một đoạn dây thép. Hiện tượng nào xảy ra ở chỗ nối hai đoạn dây khi để lâu ngày?

A. Sắt bị ăn mòn.

B. Đồng bị ăn mòn.

C. Sắt và đồng đều bị ăn mòn.

D. Sắt và đồng đều không bị ăn mòn.

Lời giải câu 6 Trang 95 SGK Hóa học lớp 12:

Giai bai 6 Trang 95 SGK Hoa hoc lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)