Giải bài 6 Trang 93 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 6 Trang 93 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 15: Dòng điện trong chất khí.

Đề bài 6 Trang 93 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 6 Trang 93 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

Lời giải câu 6 Trang 93 SGK Vật lý lớp 11:

Đáp án D

(BAIVIET.COM)