Giải bài 6 Trang 84 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 6 Trang 84 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 24: Tính chất của oxi.

Đề bài 6 Trang 84 SGK Hóa học lớp 8:

Giải thích tại sao:

a) Khi nhốt một con dế mèn (hoặc con châu chấu) vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết.

b) Người ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá cảnh hoặc các chậu, bể chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá.

Lời giải câu 6 Trang 84 SGK Hóa học lớp 8:

a) Con dế mèn sẽ chết vì thiếu khí oxi. Khí oxi duy trì sự sống.

b) Phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cá để cung cấp oxi cho cá (vì oxi tan một phần trong nước) để cung cấp thêm oxi cho cá.

(BAIVIET.COM)