Giải bài 6 Trang 78 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 6 Trang 78 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 13: Dòng điện trong kim loại.

Đề bài 6 Trang 78 SGK Vật lý lớp 11:

Phát biểu nào là chính xác?

Hạt tải điện trong kim loại là

A.các êlectron của nguyên tử.

B. êlectron ở lớp trong cùng của nguyên tử.

C. các êlectron hóa trị đã bay tụ do ra khỏi tinh thể.

D. các êlectron hóa trị chuyển động tự do trong mạng tinh thể.

Lời giải câu 6 Trang 78 SGK Vật lý lớp 11:

Đáp án D

(BAIVIET.COM)