Giải bài 6 Trang 70 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 6 Trang 70 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương III: Phương trình. Hệ phương trình.

Đề bài 6 Trang 70 SGK Toán Đại số lớp 10:

Hai công nhân được giao việc sơn một bức tường. Sau khi người thứ nhất làm được 7 giờ và người thứ hai làm được 4 giờ thì họ sơn được 5/9 bức tường. Sau đó họ cùng làm việc với nhau trong 4 giờ nữa thì chỉ còn lại 1/18 bức tường chưa sơn. Hỏi nếu mỗi người làm riêng thì sau bao nhiêu giờ mỗi người mới sơn xong bức tường?

Lời giải câu 6 Trang 70 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 6 Trang 70 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)