Giải bài 6 Trang 69 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 6 Trang 69 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Đề bài 6 Trang 69 SGK Toán 9 – Tập 1:

Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

Lời giải câu 6 Trang 69 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 6 trang 69 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)