Giải bài 6 Trang 64 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 6 Trang 64 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 10: Ba định luật Niu-tơn.

Đề bài 6 Trang 64 SGK Vật lý lớp 10:

Nêu những đặc điểm của cặp “ lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật?

Lời giải câu 6 Trang 64 SGK Vật lý lớp 10:

Tính chất của lực và phản lực

– Lực và phản lực luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

– Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều, gọi là hai lực trực đối.

– Lực và phản lực không phải là hai lực cân bằng vì chúng đặt vào hai vật khác nhau

(BAIVIET.COM)