Giải bài 6 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 6 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm.

Đề bài 6 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn câu đúng.

Âm sắc là

A. màu sắc của âm.

B. một tính chất của âm giúp ta nhận biết các nguồn âm.

C. một đặc trưng sinh lí của âm.

D. một đặc trưng vật lí của âm.

Lời giải câu 6 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là C.

(BAIVIET.COM)