Giải bài 6 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 6 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm.

Đề bài 6 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 6 Trang 55 SGK Vat ly lop 12 - De bai

Lời giải câu 6 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là C.

(BAIVIET.COM)