Giải bài 6 Trang 49 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 6 Trang 49 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 8: Điện năng. Công suất điện.

Đề bài 6 Trang 49 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 6 Trang 49 SGK Vat ly lop 11

Lời giải câu 6 Trang 49 SGK Vật lý lớp 11:

Đáp án B

(BAIVIET.COM)