Giải bài 6 Trang 46 SGK Vật lý lớp 7

Giải bài 6 Trang 46 SGK Vật lý lớp 7, phần bài tập Bài 16: Tổng kết chương 2: Âm học.

Đề bài 6 Trang 46 SGK Vật lý lớp 7:

Giai bai 6 Trang 46 SGK Vat ly lop 7 - De bai

Lời giải câu 6 Trang 46 SGK Vật lý lớp 7:

Giai bai 6 Trang 46 SGK Vat ly lop 7 - Loi giai

(BAIVIET.COM)