Giải bài 6 Trang 45 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 6 Trang 45 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 8: Giao thoa sóng.

Đề bài 6 Trang 45 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 6 Trang 45 SGK Vat ly lop 12 – De bai

Lời giải câu 6 Trang 45 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là D. (Lưu ý đầu bài nói là nguồn kết hợp).

(BAIVIET.COM)