Giải bài 6 Trang 45 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 6 Trang 45 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện.

Đề bài 6 Trang 45 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 6 Trang 45 SGK Vat ly lop 11 - De bai

Lời giải câu 6 Trang 45 SGK Vật lý lớp 11:

Chọn đáp án D.

Cường độ dòng điện được đo bằng Ampe kế.

(BAIVIET.COM)