Giải bài 6 Trang 41 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải bài 6 Trang 41 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.

Đề bài 6 Trang 41 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Phương trình cos x = sin x có số nghiệm thuộc đoạn [-π ; π] là:

(A) 2 ;            (B) 4 ;           (C) 5 ;           (D) 6.

Lời giải câu 6 Trang 41 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Giai bai 6 Trang 41 SGK Toan Dai so va Giai tich lop 11 – Loi giai

(BAIVIET.COM)