Giải bài 6 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 6 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

Đề bài 6 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 6 Trang 40 SGK Vat ly lop 12 – De bai

Lời giải câu 6 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12:

Dựa vào định nghĩa sóng dọc ⇒ Chọn đáp án đúng là A.

(BAIVIET.COM)