Giải bài 6 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 6 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 8: Tế bào nhân thực.

Đề bài 6 Trang 39 SGK Sinh học 10:

Nêu các điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và nhân thực.

Lời giải câu 6 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10:

Điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:

Tế bào nhân sơTế bào nhân thực
Thành tế bào, vỏ nhày, lông, roiKhông
NhânLà vùng nhân chứa ADN, chưa có màng bao bọc.Có màng bao bọc, bên trong chứa dịch nhân, nhân con và chất nhiễm sắc. Trên màng có nhiều lỗ nhỏ.
Tế bào chấtKhông có hệ thống nội màng, không có khung tế bào và không có bào quan có màng bao bọc.Có hệ thống nội màng, có khung tế bào và bào quan có màng bao bọc.
Bào quanRibôxômĐa dạng: ribôxôm, lưới nội chất, thể gôngi, ty thể,…

(BAIVIET.COM)