Giải bài 6 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 6 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 5: Chuyển động tròn đều.

Đề bài 6 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10:

Tần số của chuyển động tròn đều là gì? Viết công thức liên hệ giữa chu kì và tần số.

Lời giải câu 6 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10:

– Tần số của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong 1 giây. Đơn vị tần số là vòng/s hoặc héc (Hz)

– Công thức liên hệ giữa chu kì và tần số: f = 1/T

(BAIVIET.COM)