Giải bài 6 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 6 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 4: Sự rơi tự do.

Đề bài 6 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10:

Viết các công thức tính vận tốc và quãng đường đi được của vật rơi tự do.

Lời giải câu 6 Trang 27 SGK Vật lý lớp 10:

– Công thức tính vận tốc:

v = gt

Trong đó, g là gia tốc của chuyển động rơi tự do, gọi tắt là gia tốc rơi tự do

– Công thức tính quãng đường đi được của vật rơi tự do:

s = 1/2 gt²

Trong đó: s là quãng đường đi được, còn t là thời gian rơi.

(BAIVIET.COM)