Giải bài 6 Trang 24 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 6 Trang 24 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương I: Mệnh đề – Tập hợp.

Đề bài 6 Trang 24 SGK Toán Đại số lớp 10:

Nêu định nghĩa đoạn [a; b], khoảng (a; b), nửa khoảng [a; b), (a; b], (-∞; b], [a; +∞). Viết tập hợp R các số dưới dạng một khoảng.

Lời giải câu 6 Trang 24 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 6 Trang 24 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)