Giải bài 6 Trang 200 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 6 Trang 200 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 44: Chu trình sinh điạ hóa và sinh quyển.

Đề bài 6 Trang 200 SGK Sinh học 12:

Thế nào là sinh quyển? Nêu các khu sinh học trong sinh quyển. Hãy sắp xếp các khu sinh học trên cạn theo thứ tự từ phía Bắc xuống phía Nam của Trái Đất.

Lời giải câu 6 Trang 200 SGK Sinh học lớp 12:

* Sinh quyển là một hệ sinh thái khổng lồ, bao gồm toàn bộ các sinh vật sống trong lớp đất, nước và không khí của Trái Đất.

Sinh quyển dày khoảng 20km, bao gồm lớp đất dày khoảng vài chục mét (thuộc địa quyển), lớp không khí cao 6 – 7 km (thuộc khí quyển) và lớp nước đại dương có độ sâu tới 10-11 km (thuộc thuỷ quyển).

* Sinh quyển gồm nhiều khu sinh học:

– Khu sinh học trên cạn. Ví dụ: Vườn Quốc gia Cúc Phương, Tam Đảo, Nam Cát Tiên…

– Khu sinh học nước ngọt. Ví dụ: đầm, hồ, ao, sông, suối…

– Khu sinh học biển: Biển, vịnh…

(BAIVIET.COM)