Giải bài 6 Trang 180 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 6 Trang 180 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân.

Đề bài 6 Trang 180 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 6 Trang 180 SGK Vat ly lop 12 – De bai

Lời giải câu 6 Trang 180 SGK Vật lý lớp 12:

Số nuclôn = số nơtron + số prôtôn = số khối A ⇒ Chọn câu C.

(BAIVIET.COM)