Giải bài 6 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 6 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 31: Hiện tượng quang điện trong.

Đề bài 6 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12:

Suất điện động của một pin quang điện có đặc điểm nào dưới đây?

A. Có giá trị rất lớn.

B. Có giá trị rất nhỏ.

C. Có giá trị không đổi, không phụ thuộc điều kiện bên ngoài.

D. Chỉ xuất hiện khi pin được chiếu sáng.

Lời giải câu 6 Trang 162 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là D.

(BAIVIET.COM)