Giải bài 6 Trang 162 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 6 Trang 162 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật.

Đề bài 6 Trang 162 SGK Sinh học 11:

Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng ghép cành, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để:

A – dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép.

B – cành ghép không bị rơi.

C – nước di chuyển từ gốc lên cành ghép không bị chảy ra ngoài.

D – cả A, B, C.

Lời giải câu 6 Trang 162 SGK Sinh học lớp 11:

Đáp án đúng: A – dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép.

(BAIVIET.COM)