Giải bài 6 Trang 144 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải bài 6 Trang 144 SGK toán Giải tích lớp 12, phần bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 4: Số phức.

Đề bài 6 Trang 144 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

(A) Môđun của số phức z là một số thực ;

(B) Môđun của số phức z là một số phức ;

(C) Môđun của số phức z là một số thực dương ;

(D) Môđun của số phức z là một số thực không âm.

Lời giải câu 6 Trang 144 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Chọn đáp án (C) vì môđun của số phức là một số thực không âm nên nó có thể bằng 0.

VD: Cho số phức z = a + bi, môđun của z là:

Giai bai 6 Trang 144 SGK Toan Giai tich lop 12 – Loi giai

Số 0 là số phức có môđun bằng 0 ⇔ |0 + 0i| = 0.

(BAIVIET.COM)